Les sòcies i socis d'ACPV podran exercir el vot a la renovació de la Junta al Casal de Pedreguer

Benvolguda sòcia,

Benvolgut soci,

Aquest dissabte es celebra l'Assemblea extraordinària d'Acció Cultural del País Valencià per tal de votar la renovació de la junta directiva. Per tal que no us hàgeu de desplaçar a València s'han habilitat seus per al vot anticipat al llarg del territori.

El Casal Cultural Jaume I Pedreguer posarà a disposició una mesa per a la votació del divendres 28 de febrer de 17.00h a 20.00h per tal que pugueu exercir el vostre dret a vot com a sòcies i socis de l'entitat.

També podeu delegar el vot en un altre soci o sòcia, també trobareu adjunt la instància de delegació de vot.

Casal Cultural Jaume I Pedreguer


Acord de proclamació de candidatures i determinació de les delegacions territorials habilitades per a exercir el vot anticipat

La Junta Directiva d’Acció Cultural del País Valencià en funcions, acorda, a proposta de la Comissió Electoral i prèvia comprovació dels requisits establerts pels Estatuts i el Reglament Electoral de la nostra entitat, proclamar la validesa de l’única candidatura presentada per a la renovació dels càrrecs de la Junta Directiva, la qual es fa pública tot seguit.

Així mateix, amb la finalitat de facilitar la participació dels socis en el procés electoral, la Comissió Electoral ha determinat les delegacions territorials on els socis, d’acord amb la convocatòria d’Assemblea General Extraordinària per al proper 29 de febrer, podran exercir el seu dret de vot de forma anticipada el dia 28 de febrer.

Toni Gisbert,
secretari d’Acció Cultural del País Valencià

CANDIDATURA A LA JUNTA DIRECTIVA D’ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ(ACPV)

Anna Oliver
, candidata a presidenta

Llicenciada en Dret per la Universitat de València. Advocada en exercici des de l’any 1996. És membre fundadora de l’Associació de Dones Juristes d’Alzira-AJUDA, i una de les impulsores del projecte Sòriques, que aglutina a diferents associacions feministes. Ha estat la tècnica del Casal Jaume I de Carcaixent durant els seus 18 anys d’existència, i va col·laborar a l’àrea jurídica d’ACPV de 2007 a 2012.

Marinela Garcia, candidata a vicepresidenta

Catedràtica d’Universitat a la Universitat d’Alacant, en la qual ha exercit diferents càrrecs. Professora visitant a University College Dublin (Irlanda) 2009-2010 i universitats de Durham i Northumbria (Regne Unit) 2016-2017. Actualment dirigeix el grup d’investigació Explanat de la Universitat d’Alacant i és secretària de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana a Alacant.

David Oliver, candidat a tresorer

Grau en Direcció i Administració d’Empreses.
Cap d’equip de vendes en la banca des de 1998.
Vinculat des de ben jove al món associatiu i soci d’ACPV des de 1995.

Toni Gisbert, candidat a secretari

Llicenciat en Història i Geografia. Professor de Geografia i Història. Ha estat membre del BEA i del MOC. Ha treballat en ACPV, on ha exercit responsabilitats diverses.

Tomàs Llopis, candidat a vicesecretari

Catedràtic de literatura en ensenyament secundari, com a escriptor ha publicat llibres de caràcter didàctic sobre llengua i literatura, dos llibres de poemes i dues novel·les. Forma part de la Secció d’Ensenyament d’ACPV.

Anna Gascon, candidata a vocal primera

Llicenciada en Filologia catalana per la Universitat de València. Professora de Llengua i literatura a l’IES Francesc Ferrer i Guàrdia. Membre d’1entretants (Xarxa cooperativa de professorat per l’ensenyament en valencià). Autora de guies didàctiques del Correllengua.

Ferran Suay, candidat a vocal segon

Doctor en Psicologia per la Universitat de València, és autor de diferents publicacions sobre llengua i conducta.
És President d’ELEN (Xarxa Europea per la Igualtat Lingüística, aplega 150 associacions de 22 estats europeus). Forma part de la
Secció de Política Lingüística
d’ACPV

Josepa Costa, candidata a vocal tercera

Llicenciada en Psicologia per la UV. Treballa com a assessora Lingüística i Cultural al Campus de Gandia de la UPV. Activista social des de ben jove, participa en diferents associacions de caire cívic, culturals, feministes i ecologistes. És sòcia d’ACPV, d’Escola Valenciana i d’ACNUR, Presidenta de la Fundació Casal Jaume I de la Safor Valldigna i vocal de la junta directiva de la Coordinadora pel Valencià de la Safor Valldigna.

Noticies de la associació

TOTA LA INFORMACIÓ DEL CASAL

en aquesta web

i perfil facebook del Casal

© 2009 Casal Jaume I Pedreguer. All right reserved unless otherwise stated.